Militærhistorie, forsvaret, styrker i utlandet, heimvernet