Andre verdenskrig: Norge, Nordmenn, milorg. frigjøringen, etterkrigsoppgjør.